الو خط
مشخصات سیم کارت
0912 119 58 13

شماره: 0912 119 58 13 الــو خــطـ
قیمت: 26,900,000
وضعیت: کارکرده
نوع: دائمی
کد: 1
نوع رند:
توضیحات: رند
فروشنده: خانم جمالی فر

موبایل (1) : 09120232623 تلفن تماس (1) :
موبایل (2) : تلفن تماس (2) :
موبایل (3) : تلفن تماس (3) :
آدرس: