الو خط
مشخصات سیم کارت
0912 2000 829

شماره: 0912 2000 829 الــو خــطـ
قیمت: 79,900,000
وضعیت: کارکرده
نوع: دائمی
کد: 2
نوع رند:
توضیحات: رند
فروشنده: خانم جمالی فر

موبایل (1) : 09120232623 تلفن تماس (1) :
موبایل (2) : تلفن تماس (2) :
موبایل (3) : تلفن تماس (3) :
آدرس: